Marlou Geurts. Dé mediator bij
echtscheiding.

1.  U krijgt een volledig dienstenpakket, geen half werk.
2.  U krijgt mij persoonlijk als mediator, geen andere gesprekspartner.
3.  U wordt van A tot Z in het scheidingsproces begeleid.
4.  U ervaart dat mijn financiële ervaring uw scheidingsproces versnelt.
5.  U beleeft dat er ook tijd en ruimte is voor u als persoon.
6.  U wilt beperkte schade voor uw kind, volledig inbegrepen in het PMA-scheidingsproces.

 

Leer PMA mediation kennen

Veelgestelde vragen

 • Ik wil scheiden, en nu?

  Scheiden is een proces. Globaal is het proces in de volgende stappen onder te verdelen.

   

  Processtap 1 :Scheiden of niet?


  Het is lastig om te beslissen of u uit elkaar gaat of bij elkaar blijft. Geen enkele relatie is helemaal goed of slecht. Sommige problemen zijn op te lossen, andere niet. Dat maakt de beslissing er niet gemakkelijker op. Een relatietherapeut, psychotherapeut of een mediator kunnen u helpen bij relatieproblemen.

   

  Processtap 2: Het gesprek met uw partner en kinderen.


  Hebt u besloten om te scheiden? Dan vertelt u het uw partner en de kinderen.
  Er zijn verschillende gesprekstips om u partner en kinderen te vertellen dat u gaat scheiden.

  Processtap 3.: Van alles regelen.

  Processtap 4. Samen afspraken maken.

  U maakt samen afspraken hoe u bepaalde zaken gaat regelen. Belangrijk is daarbij om goed te communiceren en te luisteren naar elkaars wensen. Daarbij kunt u de hulp inschakelen van een advocaat of mediator.
  Hij of zij ondersteunt bij het samen maken van afspraken.

   

  Processtap 5: De scheiding officieel maken.

  Bent u getrouwd of geregistreerd partner met kinderen jonger dan 18 jaar? Dan moet u naar de rechter. In dat geval hebt u een advocaat of advocaat-mediator nodig. Hij of zij zet de afspraken om in een convenant en eventueel een ouderschapsplan. Ook dient hij of zij het verzoek om te scheiden in bij de rechtbank. De rechter toetst of de afspraken niet in strijd zijn met de wet. De beslissing van de rechter (ook wel beschikking) wordt ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. Vanaf dat moment is de scheiding officieel.

 • Kan ik op elk moment scheiden?

  U kunt scheiden met een echtscheiding, een scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. Voor het scheiden kunt u een mediator of advocaat inschakelen. Het uiteindelijke verzoek zal via een advocaat bij de rechtbank worden ingediend.

  De belangrijkste verschillen van bovengenoemde echtscheidingen zijn:

   

  Een echtscheiding

  Bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Dit verbreekt alle juridische banden tussen u en uw partner.

   

  Een scheiding van tafel en bed

  Bij een scheiding van tafel en bed zorgt ervoor dat u apart van elkaar woont, maar nog wel volgens de wet getrouwd blijft. De rechten en plichten van het huwelijk blijven gelden. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als u van uw geloof niet mag scheiden. Of als u om financiële redenen geen echtscheiding wilt.

   

  Een ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed

  Bij ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed wordt uw huwelijk definitief beëindigd. Dit verbreekt dan de juridische banden tussen u en uw ex-partner.

   

  Scheiden kan op elk moment na het huwelijk.

  Scheiden k an op elk moment na het huwelijk. Behalve als één van de partners het huwelijk wil laten ontbinden na een scheiding van tafel en bed. De partners moeten dan minstens 3 jaar gescheiden zijn van tafel en bed.

  Na een echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed mag u opnieuw met iemand trouwen. Of een geregistreerd partnerschap aangaan.

 • Wat is mediation?

  Mediation is niets anders dan het oplossen van uw conflict onder begeleiding. Een groot voordeel van mediation is, dat een zaak vaak sneller wordt opgelost dan wanneer die voor de rechter komt. Daarom is het in veel gevallen goedkoper.

   

  Bereidheid

  Uit doorlopend eigen onderzoek van de Raad bij rechtbanken en het Juridisch Loket blijkt, dat in tweederde van de gevallen mediation binnen vijftien weken is afgerond. In ruim driekwart van de gevallen zijn beide partijen tevreden met de afloop. Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

   

  Succesvol

  Doordat u en de wederpartij zelf met de oplossing komen, sluit de oplossing vaak ook beter aan op de wensen van u en de ander. De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is na een succesvolle mediation dan ook groter dan bij een rechtszaak.

   

 • Wanneer is mediation mogelijk?

  Bij mediation komt u samen met de wederpartij tot een oplossing. Het gaat er daarbij minder om wie er juridisch ‘gelijk’ heeft, maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen.

   

   

 • Kom ik in aanmerking voor gesubsidieerde mediation?

  De Raad voor Rechtsbijstand regelt de gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand. Dit doet de Raad op basis van de Wet op de Rechtsbijstand (Wrb).

  De aanvraag doet u niet zelf. De mediator of advocaat vraagt namens u subsidie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heet een toevoeging. Deze aanvraag moet worden ingediend voordat uw zaak door de mediator of advocaat in behandeling wordt genomen. Als u een mediator of advocaat zoekt, let dan op: niet iedere mediator of advocaat werkt met toevoegingen. Vraag dit daarom vooraf aan de mediator of advocaat.

   

   

  De eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen

  Als u recht hebt op een tegemoetkoming in de advocaatkosten geldt: hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger uw eigen bijdrage is, dus hoe meer u zelf moet betalen. Daarnaast worden voorwaarden gesteld aan de hoogte van het inkomen en het vermogen. Bij de beoordeling van uw aanvraag om een bijdrage in de kosten, gaat de Raad uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. De gegevens krijgen we van de Belastingdienst. Doet u geen aangifte? Dan gaan we uit van uw belastbaar inkomen. Zit u in de wettelijke schuldsanering of heeft u te maken met een faillissement? Vul dan bij uw aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand de passende eigen verklaring in. Mogelijk hoeft u alleen de laagste eigen bijdrage te betalen. Nb. In geval van echtscheiding wordt in principe niet uitgegaan van de gehuwdennorm, in verband met tegengestelde belangen.

   

  Mediation

   

  Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation tot vier uur:

   

  Alleen-
  staand
  Gehuwd,
  samenwonend
  of
  eenoudergezin
  Fiscaal
  jaarinkomen
  in peiljaar
  2016
  t/m
  € 19.100
  € 19.101 t/m
  € 26.900
  Boven
  de
  € 26.900
  t/m
  € 26.500
  € 26.501 t/m
  € 38.000
  Boven
  de
  € 38.000
  Eigen bijdrage
  bij mediation
  tot vier uur
  € 53€ 53Aanvrager komt
  niet in aanmerking
  voor een toevoeging
  € 53€ 53Aanvrager komt
  niet in aanmerking
  voor een toevoeging

   

   

   

   

   

   

  Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:

  Alleen-
  staand
  Gehuwd,
  samenwonend
  of
  eenoudergezin
  Fiscaal
  jaarinkomen
  in peiljaar
  2016
  t/m
  € 19.100
  € 19.101 t/m
  € 26.900
  Boven
  de
  € 26.900
  t/m
  € 26.500
  € 26.501 t/m
  € 38.000
  Boven
  de
  € 38.000
  Eigen bijdrage
  bij mediation
  vier uur of meer
  € 53€ 105*Aanvrager komt
  niet in aanmer-king
  voor een toevoeging
  € 53€ 105*Aanvrager komt
  niet in aanmer-king
  voor een toevoeging

  * wanneer u eerder al € 53 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 52 verschuldigd.

Meer veelgestelde vragen

Snel antwoord op uw vraag?

Hulp nodig? Laat u adviseren! Ik ondersteun u graag.